Všeobecná zdravotní
pojišťovna


www.vzp.cz


Vojenská zdravotní
pojišťovna


www.vozp.cz


Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna


www.cpzp.cz


Zdravotní pojišťovna
Ministerstva vnitra ČR


www.zpmvcr.cz