Prof. Dr. Václav Vojta – objevitel reflexní lokomoce a zakladatel Vojtovy diagnostiky a terapie, neurolog( narozen 12.července 1917 v Mokrosukách v České republice, zemřel 12. září 2000 v Mnichově) emigroval v roce 1968 do Německa, pracoval na Univerzitní ortopedické klinice v Kolíně a v Dětské centru v Mnichově a od roku 1990 opět vyučoval na Karlově univerzitě v Praze. Prof. Vojta obdržel četná vědecká vyznamenání, mezi nimi také Heineho cenu, nejvýznamnější cenu v ortopedii, je zakladatelem Mezinárodní Vojtovy společnosti /IVG/, která již více než 35 let aplikuje jeho metodu po celém světě.

Vojtova metoda je diagnostický a terapeutický systém, který se stal nezbytnou součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované motorické vzory, které jsou v něm uloženy.

Jedná se o terapii která dnes tvoří nedílnou součást moderních léčebných postupů v ortopedii, neurologii a dětském lékařství. Lze ji aplikovat od narození až do vysokého věku a může být využita jako fyzioterapie prakticky u jakékoliv pohybové poruchy a při celé řadě onemocnění.

Vojtova terapie je uznána zdravotními pojišťovnami. Předání pacienta do péče terapeuta Vojtovy metody probíhá přes ošetřujícího lékaře.