• Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod přímým vedením v oboru masér
  • Kurz měkké techniky
  • Kurz havajská masáž
  • Školení v oboru neinvazivní laserové terapie
  • Kurz míčkování
  • Kurz kineziotaping
  • absolvent Reiky I.stupně