Pacienti-pojištěnci zdravotních pojišťoven VZP-111, MVČR- 211, VOJZP- 201, OZP- 207 a ČPZP- 205 mají u nás léčbu plně hrazenu ze zdravotního pojištění.
Pacienti-pojištěnci k nám přicházejí na základě FT poukazu vystaveného lékařem praktickým nebo odborným. V našem zařízení léčíme stavy:

  • poúrazové
  • pooperační
  • onemocnění pohybového aparátu
  • chronické a akutní bolestivé stavy
  • vývojové vady u dětí
  • neurologické onemocnění dětí i dospělých
  • a jiné

V rámci léčebné rehabilitace-fyzioterapie nabízíme komplexní péči zahrnující jak kinezioterapii samotnou, tak doplněnou o fyzikální terapii.