Tinnitus je zvukový vjem, šelest, který se u klienta objevuje bez objektivního zvukového zdroje z vnějšího prostředí. V poslední době je tomuto psychicky náročnému onemocnění, vyznačující se až depresemi či nespavostí, vystaveno stálé více lidí, což je spojeno s narůstajícím hlukem i stresem. Více jak šestina populace se někdy setkalo s tinnitem alespoň jako s epizodou, přičemž jeho incidence a závažnost narůstá s věkem až k cca 85 % populace ve věku 60 a více let. Komplexní laserová rehabilitační léčba tinnitu prokázala svou úspěšnost a přínos v terapii této rozšířené civilizační choroby. Bezesporu velkým úspěchem laserové léčby tinnitu (LLT) je téměř čtvrtina pacientů, kteří po aplikaci laserové terapie udávají naprostou absenci tinnitu. To jen potvrzuje významnou roli LLT v rámci komplexní laserové rehabilitační terapie tinnitu. Společně s laserovou rehabilitační terapií je vhodné využití manuální terapie krční páteře, včetně měkkých technik a masáží. O této metodě víme, že našim klientům přináší větší úlevu.

V souvislosti s terapií této diagnozy spolupracuje se sluchovou ordinací v Teplicích – MUDr. Hellerová Jitka  -  www.sluchovaordinace.cz