Tato metoda je založena na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Obsahuje soubor vzpěrných cvičení, která umožňují zlepšení funkce oslabených svalových skupin, posílení a stabilizaci zádových svalů, končetin a to vše bez negativního vlivu na zatížení kloubů.

Základní princip této metody je dán závislostí pohybové aktivity na správném postavení aker horní a dolní končetiny (ruka a noha) vzhledem k trupu a hlavě. Jedná se hlavně o napřímení trupu pomocí aktivního zapojení svalových řetězců spolu s aktivním nastavením rukou v opoře. Důležitým momentem pro správnou aktivaci dvojice protichůdně probíhajících svalových řetězců je vytvoření opory na jednom akru.

Účinky metody:
  • upravuje svalovou dysbalanci
  • napomáhá k odstranění blokací
  • napomáhá k napřímení páteře
Komu je metoda určena:
  • přetížení a vadná postavení kloubů
  • centrální poruchy hybnosti
  • vertebrogenní onemocnění
  • urogynekologická onemocnění (inkontinence, dysfunkce v oblasti svalů pánevního dna)
  • neurologické nemoci
  • vadné držení těla, skolioza
  • při poúrazových stavech apři funkčích poruchách pohybového systému

Principy metody R. Brunkow lze využít i při terapii sportovců.

Komu se nedoporučuje:

osobám s poruchami mentálními, dekompenzované nemoci srdce a cév, při svalovém třesu

Zdroj:
KOLÁŘ, P. et al.,
Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd.,
Praha: Galén, 2009