Naše nestátní zdravotnická zařízení provozují obor fyzioterapie a komplexní léčebné rehabilitace v Teplicích. Klienti našich center mají v rámci rehabilitace k dispozici veškeré fyzikální metody (elektroléčbu, ultrazvuk, pulzní magnetoterapii, distanční magnetoterapii, lymfodrenáž atd.) Naše fyzioterapeutky ovládají veškeré manuální techniky včetně mobilizací a některé z nich jsou i specialistky pro Vojtovu metodu.

Klientské služby

Rekondiční a regenarační služby

činnost preventivní (100% úhrada klienta)

 •     relaxační cvičení
 •     kondiční cvičení
 •     elektroterapie
 •     nahřívání – termoterapie
 •     laseroterapie

Léčebná rehabilitace s následnou terapií a poradenstvím

(100% úhrada klienta)

1.Konzultace
 •     kyneziologický rozbor včetně anamnézy
 •     návrh léčebného postupu
 •     sestavení léčebného plánu
2.Terapie
 •     léčebná tělesná výchova
 •     techniky manualní terapie
 •     poradenství
 •     termoterapie
 •     elektroterapie
 •     laseroterapie