Bazální stimulace patří v zemích Evropské unie k nejpopulárnějším ošetřovatelským konceptům v ošetřovatelství. Pro lidi se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace, zkrátka pro většinu pacientů v ústavní péči, obyvatel domovů důchodců a jiných zařízení je tento koncept již neodmyslitelnou součástí jejich života. Významné místo zaujala také v péči o nedonošené děti a o děti po úrazech.

V říjnu 2005 byl na území České republiky založen INSTITUT Bazální stimulace, který je garantem kvality poskytovaných seminářů a supervizí na pracovištích, která pracují s konceptem. Více na www.bazalni-stimulace.cz