Tato metoda se skládá ze dvou důležitých složek, a to vlastně ze složky pasivní,

což je část, kterou zastává fyzioterapeut nebo odborně vyškolený rehabilitační pracovník,
jde o kloubní mobilizace, pasivní pohyby, také i měkké techniky a uvolnění svalstva pánevního dna
a ze složky aktivní, tedy ze cvičení. Konkrétně z deseti základních a dvou přidaných cviků.

Obě složky na sebe cíleně navazují a slouží k odstranění svalové nerovnováhy, která vzniká vlastně už od dětství, kdy se začínáme diferencovat na praváky nebo leváky a od té doby nepoužíváme své tělo zcela rovnoměrně.  Proto se některé svaly našeho těla přetěžují, jiné zkracují a jiné zase oslabují. To pak mění funkci nejen svalů, ale i funkce dalších orgánů.

Díky této metodě se dají řešit obecně funkční poruchy pohybového aparátu, tzn. bolesti zad (krční, bederní páteř), hlavy a dysfunkce v oblasti pánevního dna, tedy menstruační bolesti, bolestivá kostrč, některé druhy funkční ženské (i mužské) sterility (neplodnosti), některé druhy inkontinence, apod.

Léčba některých druhů ženské funkční sterility – princip

Protože se v této metodě zabýváme převážně svalovinou pánevního dna, která úzce souvisí se stavem pohlavních orgánů a jejich funkcí,  řešíme v první řadě uvolnění a následné rovnoměrné zpevnění této svaloviny. Aby docházelo k lepšímu postavení orgánů, zásobení krví a živinami, a tím ke zlepšení funkce. Stejně tak problémy v této oblasti souvisí i se stavem a postavením páteře a pánve, protože odtud vycházejí nervy mířící k pohlavním orgánům. Mojžíšová se tedy vlastně zabývá svaly – ty zkrácené a příliš napjaté uvolňuje, ty oslabené posiluje.